Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Остров Питкеърн

Държава

Остров Питкеърн

Столица

Адамстаун

Пълно име

Остров Питкеърн

Име на местния език

Pitcairn, Henderson, Ducie, and Oeno Islands

Национален празник

Рождения ден на Кралица Елизабет II, втората събота на Юни (1926)

Държавно устройство

няма данни

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

47

Сухоземна граница (км.)

0

Брегова ивица (км.)

51

Съседни държави

-

Климат

тропически; горещ и влажен

Релеф

стръмен вулканичен релеф

Най-висока точка (м.)

Пауала Вали Риджо 347 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

48

0-14 години (в % от населението)

няма данни

15-64 години (в % от населението)

няма данни

64 + години (в % от населението)

няма данни

Средна възраст на населението (в години)

няма данни

Раждаемост (на хиляда души)

няма данни

Смъртност (на хиляда души)

няма данни

Годишен прираст на Населението (в %)

0.0% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

няма данни

Средна продължитeлност на живота (в години)

няма данни

Етнически състав

наследници на разбунтували се наемници и техните жени от Таити

Религия

Адвентисти от Седмия Ден 100%

Говорими езици

Английски (официален), Питкернски (смес между Английски от 18-ти век и Таитянски диалект)

Заразени със СПИН в % от населението

няма данни

Грамотност на населението (в %)

няма данни

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

няма данни

БВП (на човек от населението в USD)

няма данни

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

няма данни

Безработица

няма данни

Трудоспособно население

няма бизнес общество в обичайния смисъл на думата - публични дейности, фермерство и риболов

Трудова заетост по отрасли

няма данни

Основни промишлени отрасли

пощенски марки, занаяти, отглеждане на пчели и производство на мед

Износ (в USD)

няма данни

Износ по вид стоки

плодове, зеленчуци, пощенски марки

Износ по държави

няма данни

Внос (в USD)

няма данни

Внос по вид стоки

горива, машини, строителни материали, флуор, захар, други храни

Внос по държави

няма данни

Валута

Новозеландски Долар (NZD)

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Шосета

няма данни

в т.ч. с твърда настилка

няма данни

от тях Високоскоростни (магистрали)

няма данни

ЖП линии (км.)

няма данни

Водни пътища (км.)

няма данни

Летища

няма

Телефонни постове

1

Мобилни телефони

няма данни

Интернет потребители

няма данни

Интернет код

.pn