Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Финландия

Държава

Финландия

Столица

Хелзинки

Пълно име

Република Финландия

Име на местния език

Suomen Tasavalta/ Republiken Finland

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 6 Декември (1917)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

338 145

Сухоземна граница (км.)

2 628

Брегова ивица (км.)

1126  (не включва островите)

Съседни държави

Норвегия 729 км., Швеция 586 км., Русия 1,313 км.

Климат

студен умерен

Релеф

предимно ниски равнини осеяни с много езера и ниски хълмове

Най-висока точка (м.)

Хаити 1328 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

5 244 749

0-14 години (в % от населението)

16.6%

15-64 години (в % от населението)

66,8%

64 + години (в % от населението)

16.6%

Средна възраст на населението (в години)

41.8

Раждаемост (на хиляда души)

10,39

Смъртност (на хиляда души)

10

Годишен прираст на Населението (в %)

0.112% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

3,5

Средна продължитeлност на живота (в години)

78,82

Етнически състав

Финландци 93.4%, Шведи 5.6%, Руснаци 0.5%, естонци 0.3%, Роми 0.1%, Сами 0.1% (2006)

Религия

Евангелисти Лутеранци 82.5%, Източноправославни 1.1%, други Християни 1.1%, без религия 15.1%, други 0.1% (2006)

Говорими езици

Финландски 91.5% (официален), Шведски 5.5% (официален), други 3% (има малцинства говорещи Саами и Руски) (2006)

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

100%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

188 400 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

36 000

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

2.5% (2007 прогн.)

Безработица

6.9% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

2.675 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

публични услуги 33.2%; промишленост 18.6%; търговия 16.3%; финанси, застраховане и бизнес услуги 13.9%; селско и горско стопанство 4.4%; транспорт и съобщения 7.6%; строителство 6% (2004)

Основни промишлени отрасли

метални изделия, електроника, машини и инструменти за научни изследвания, корабостроене, хартия,  хранителна промишленост, химическа промишленост, текстилна промишленост, дрехи

Износ (в USD)

89 910 000 000

Износ по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, метали, дървен материал

Износ по държави

Германия 10.9%, Швеция 10.7%, Русия 10.3%, САЩ 6.4%, Великобритания 5.8%, Холандия 5.6% (2007)

Внос (в USD)

78 050 000 000

Внос по вид стоки

хранителни стоки, петрол и петролни продукти, изделия на химическата промишленост, транспортно оборудване, желязо и стомана, машини, текстил и платове, зърнени храни

Внос по държави

Германия 15.8%, Русия 14%, Швеция 13.7%, Холандия 6.8%, Китай 5.5%, Великобритания 4.9% (2007)

Валута

Евро (EUR)

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Шосета

78 821

в т.ч. с твърда настилка

50 854

от тях Високоскоростни (магистрали)

700

ЖП линии (км.)

5 741

Водни пътища (км.)

7 842

Летища

148

Телефонни постове

1 740 000

Мобилни телефони

6 080 000

Интернет потребители

3 600 000

Интернет код

.fi