Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Сан Марино

Държава

Сан Марино

Столица

Сан Марино

Пълно име

Република Сан Марина

Име на местния език

Repubblica di San Marino

 

Национален празник

Основаване на Републиката, 3 Септември (301)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

61

Сухоземна граница (км.)

39

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Италия 39 км.

Климат

Средиземноморски; мека до хладна зима; топло и слънчево лято

Релеф

стръмни планини

Най-висока точка (м.)

вр.Титано 755 м.

НАСЕЛЕНИЕ
Брой на населението

29 973

0-14 години (в % от населението)

16,8%

15-64 години (в % от населението)

66%

64 + години (в % от населението)

17.2%

Средна възраст на населението (в години)

41.2

Раждаемост (на хиляда души)

9.74

Смъртност (на хиляда души)

8.37

Годишен прираст на Населението (в %)

1.181% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

5.44

Средна продължитeлност на живота (в години)

81,88

Етнически състав

жители на Сан Марино, Италианци

Религия

Римокатолици

Говорими езици

Италиански

Заразени със СПИН в % от населението

няма данни

Грамотност на населението (в %)

96,00%

ИКОНОМИКА
Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

850 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

34 100

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

-1.5% (2006)

Безработица

3.8% (2004)

Трудоспособно население

20 470 (2004)

Трудова заетост по отрасли

услуги 59.7%; промишленост 40.1%; селско стопанство 0.2% (2006 прогн.)

Основни промишлени отрасли

туризъм, банково дело, текстилна промишленост, електроника, керамични изделия, цимент, вино

Износ (в USD)

1 291 000 000

Износ по вид стоки

строителен камък, дървен материал, лайм, жито, вино, тестени изделия, кожи, керамика

Износ по държави

няма данни

Внос (в USD)

2 035 000 000

Внос по вид стоки

широк спектър от потребителски стоки, храна

Внос по държави

няма данни

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

104

в т.ч. с твърда настилка

104

от тях Високоскоростни (магистрали)

0

ЖП линии (км.)

-

Водни пътища (км.)

0

Летища

няма

Телефонни постове

21 000

Мобилни телефони

17 390

Интернет потребители

15 400

Интернет код

.sm