Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Литва

Държава

Литва

Столица

Вилнюс

Пълно име

Република Литва

Име на местния език

Lietuvos Respublika

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 16 Февруари (1918)

Държавно устройство

Парламентарна демокрация

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

65 200

Сухоземна граница (км.)

1 273

Брегова ивица (км.)

99

Съседни държави

Беларус 502 км., Латвия 453 км., Полша 91 км., Русия (Калининград) 227 км.

Климат

континетален; студена зима с чести валежи от сняг или дъжд; прохладно и влажно лята

Релеф

нисък релеф, много малки езера и плодородни низини

Най-висока точка (м.)

Калнас 292 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

3 607 899

0-14 години (в % от населението)

16,7%

15-64 години (в % от населението)

68,4%

64 + години (в % от населението)

14,9%

Средна възраст на населението (в години)

37,4

Раждаемост (на хиляда души)

8,49

Смъртност (на хиляда души)

11,03

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.33% (2004 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

7.13

Средна продължитeлност на живота (в години)

73,46

Етнически състав

Литванци 80.6%, Руснаци 8.7%, Поляци 7%, Белоруси 1.6%, други 2.1%

Религия

Римокатолици (основно), Лутеранци, Източноправославни, Протестанти, Евангелисти Християни Баптисти, Мосюлмани, Евреи

Говорими езици

Литовски (официален), Полски, Руски

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

99,60%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

40 170 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

11 200

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

-1% (2003 прогн.)

Безработица

10.7% (2003 прогн.)

Трудоспособно население

1.5 милиона (2001 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

промишленост 30%; селско стопанство 20%; услуги 50% (1997 прогн.)

Основни промишлени отрасли

металорежещи инструменти, електромотори, ТВ, хладилници и фризери, рафиниране на петрол, корабостроене (малки кораби), мебели, текстилна промишленост, хранителна промишленост, торове, селскостопанско машиностроене, оптична техника, електронни компоненти, компютри

Износ (в USD)

7 890 000 000

Износ по вид стоки

минерални продукти 23%,текстилни изделия и облекла 16%, машини и съоръжения, 11%, изделия на химическата промишленост 6%, дървен материал и изделия от дърво 5%, храни 5% (2001)

Износ по държави

Великобритания 13.4%, Русия 12.1%, Германия 10.4%, Латвия 9.7%, Дания 5.1%, Швеция 4.2%, Франция 4.1% (2002)

Внос (в USD)

9 200 000 000

Внос по вид стоки

минерални продукти 21%, машини и съоръжения, 17%, транспортно оборудване 11%, изделия на химическата промишленост 9%,текстилни изделия и облекла 9%, метали 5% (2001)

Внос по държави

Русия 22.2%, Германия 17.8%, Италия 5.1%, Полша 5% (2002)

Валута

Литас (LTL)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

75 243

в т.ч. с твърда настилка

68 697

от тях Високоскоростни (магистрали)

417

ЖП линии (км.)

1 998

Водни пътища (км.)

600

Летища

102

Телефонни постове

935 900

Мобилни телефони

1 645 600

Интернет потребители

500 000

Интернет код

.lt