Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Босна и Херцеговина

Държава

Босна и Херцеговина

Столица

Сараево

Пълно име

Босна и Херцеговина

Име на местния език

Bosna i Hercegovina

 

Национален празник

Ден на Нацията, 25 Ноември (1943)

Държавно устройство

Федерална демократична република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

51 129

Сухоземна граница (км.)

1 459

Брегова ивица (км.)

20

Съседни държави

Хърватия 932 км., Сърбия и Черна Гора 527 км.

Климат

горещо лято и студена зима; местата с по-висока надморска височина имат кратко и хладно лято и дълга и сурова зима; мека и дъждовна зима по крайбрежието

Релеф

планински релеф и равнини

Най-висока точка (м.)

Маглич 2386 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

4 590 310

0-14 години (в % от населението)

14.7%

15-64 години (в % от населението)

70,6%

64 + години (в % от населението)

14,7%

Средна възраст на населението (в години)

39.4

Раждаемост (на хиляда души)

8,82

Смъртност (на хиляда души)

8,54

Годишен прираст на Населението (в %)

0.666% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

9.34

Средна продължитeлност на живота (в години)

78.33

Етнически състав

Босненци 48%, Сърби 37.1%, Хървати 14.3%, други 0.6% (2000)

Религия

Мосюлмани 40%, Източноправославни 31%, Римокатолици 15%, други 14%

Говорими езици

Босненски, Хърватски, Сръбски

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

96.70%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

27 700 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

6 100

Население под социалния минимум (в % от населението)

25% (2004 прогн.)

Инфлация

1.6% (2007 прогн.)

Безработица

45.5% по официална статистика, сивата икономика може да намали действителната безработица до 25-30%  (31 Декември 2004 прогн.)

Трудоспособно население

1.026 милиона (2001)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство няма данни; промишленост няма данни; услуги няма данни

Основни промишлени отрасли

стоманодобив, добив на въглища и желязна руда, олово, цинк, манган, боксит, сглобяване на автомобили, текстилна промишленост, тютюневи издели, мебели от дърво, сглобяване на танкове и самолети, домашни уреди, рафиниране на петрол

Износ (в USD)

4 243 000 000

Износ по вид стоки

метали, дрехи, изделия от дърво

Износ по държави

Хърватия 21%, Словения 16.5%, Италия 16.2%, Германия 13.4%, Австрия 9.6%, Унгария 5.7% (2007)

Внос (в USD)

9 947 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, изделия на химическата промишленост, горива, храни

Внос по държави

Хърватия 24.7%, Словения 13.3%, Германия 13.1%, Италия 10.4%, Австрия 7%, Турция 6.5%, Унгария 5.4% (2007)

Валута

Марка (BAM)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

21 846

в т.ч. с твърда настилка

11 425

от тях Високоскоростни (магистрали)

няма данни

ЖП линии (км.)

608

Водни пътища (км.)

Река Сава (северния бряг) е отворена за корабоплаване, но е с ограничена употрба

Летища

28

Телефонни постове

1 065 000

Мобилни телефони

2 450 000

Интернет потребители

1 055 000

Интернет код

.ba