Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Словения

Държава

Словения

Столица

Любляна

Пълно име

Република Словения

Име на местния език

Republika Slovenija

 

Национален празник

Ден на Независимостта Day, 25 Юни (1991)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

20 273

Сухоземна граница (км.)

1 334

Брегова ивица (км.)

47

Съседни държави

Австрия 330 км., Хърватия 670 км., Италия 232 км., Унгария 102 км.

Климат

Средиземноморски климат по крайбрежието, континентален климат с меко до горещо лято и студена зима във вътрешността

Релеф

тясна крайбрежна ивици на Адриатеческо море, алпийски планински релеф, редуване на планини с долини и множество реко на изток

Най-висока точка (м.)

Триглав 2864 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

2 007 711

0-14 години (в % от населението)

13.6%

15-64 години (в % от населението)

70,1%

64 + години (в % от населението)

16.3%

Средна възраст на населението (в години)

41.4

Раждаемост (на хиляда души)

8,99

Смъртност (на хиляда души)

10,51

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.088% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

4.3

Средна продължитeлност на живота (в години)

76,73

Етнически състав

Словенци 83.1%, Хървати 1.8%, Сърби 2%, Босненци 1.1%, други 12% (2002)

Религия

Католици 57.8%, Мосюлмани 2.4%, Атеисти 2.3%, други християни 0.9%, други 36.6%

Говорими езици

Словенски 91.1%, Сърбо-Хърватски 4.5%, други 4.4%

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

99,70%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

54 670 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

27 200

Население под социалния минимум (в % от населението)

12.9% (2004)

Инфлация

3.6% (2007 прогн.)

Безработица

4.8% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

 925 000 (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 2.5%; промишленост 36%; услуги 61.5%

Основни промишлени отрасли

черна металургия и алуминиева промишленост, олово и цинк, електроника (вкл. военно производство), камиони, оборудване за електроцентрали, дървопреработване, текстилна промишленост, химическа промишленост, машиностроене

Износ (в USD)

27 010 000 000

Износ по вид стоки

промишлени стоки, машини и транспортно оборудване, изделия на химическата промишленост, храни

Износ по държави

Германия 18.8%, Италия 12.5%, Хърватия 8%, Австрия 7.4%, Франция 5.9%, Русия 4.4% (2006)

Внос (в USD)

29 280 000 000

Внос по вид стоки

машини и транспортно оборудване, промишлени стоки, изделия на химическата промишленост, горива и смазочни материали, храни

Внос по държави

Германия 18.1%, Италия 17.1%, Франция 5%, Австрия 11.7%, Хърватска 4.6% (2006)

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

38 558

в т.ч. с твърда настилка

26 755

от тях Високоскоростни (магистрали)

505

ЖП линии (км.)

1 229

Водни пътища (км.)

няма данни

Летища

14

Телефонни постове

837 500

Мобилни телефони

1 820 000

Интернет потребители

1 251 000

Интернет код

.si