Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Македония

 

Държава

Македония

Столица

Скопие

Пълно име

Бивша Югославска Република Македония

Име на местния език

Македониjа

 

Национален празник

Илинденско-Преображенско Въстание, 2 Августи (1903)

Държавно устройство

Република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

25 333

Сухоземна граница (км.)

766

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Албания 151 км., България 148 км., Гърция 246 км., Сърбия и Черна Гора 221 км.

Климат

топло и сухо лято и есен и сравнително студена зима с обилни снеговалежи

Релеф

планинска страна прорязана от дълбоки речни долини и низини

Най-висока точка (м.)

Голем Кораб 2753 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

2 061 315

0-14 години (в % от населението)

19.5%

15-64 години (в % от населението)

69,3%

64 + години (в % от населението)

11,3%

Средна възраст на населението (в години)

34,8

Раждаемост (на хиляда души)

12

Смъртност (на хиляда души)

8.81

Годишен прираст на Населението (в %)

0.26% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

9.27

Средна продължитeлност на живота (в години)

74,45

Етнически състав

Македонци 64.2%, Албанци 25.2%, Турци 3.8%, Роми 2.7%, Сърби 1.8%, други 2.3% (2002)

Религия

Източноправославни 64.7%, Мосюлмани 33.3%, други 2%

Говорими езици

Македонски 66.5%, Албански 25.1%, Турски 3.5%, Цигански 1.9%, Сърбски 1.2%, други 1.8%

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

96.1


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

17 350 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

8 500

Население под социалния минимум (в % от населението)

29.8% (2002 прогн.)

Инфлация

2.3% (2007 прогн.)

Безработица

35% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

890,000 (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

няма данни

Основни промишлени отрасли

хранителна промишленост, текстилна промишленост, химикали, метал, стомана, цимент, енергетика, фармацевтика 

Износ (в USD)

3 350 000 000

Износ по вид стоки

храни, напитки, тютюн; текстил,  промишлени стоки, желязо и стомана

Износ по държави

Сърбия и Черна гора 19.4%, Германия 14.7%,  Гърция 10.5%, Италия 10.2%, България 9.9%,  Хърватия 5.6%, Белгия 5.1%, Испания 5.1% (2006)

Внос (в USD)

4 977 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, автомобили, изделия на химическата промишленост, горива; храни

Внос по държави

Гърция 11.5%, Германия 11.3%, Русия 11.1%, България 8.4%, Сърбия и Черна гора 6.7%, Турция 5.7%, Италия 5.5%, Словения 4.4% (2006 прогн.)

Валута

Македонски Денар MKD)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

13 183

в т.ч. с твърда настилка

няма информация

от тях Високоскоростни (магистрали)

208

ЖП линии (км.)

699

Водни пътища (км.)

0

Летища

17

Телефонни постове

490 900

Мобилни телефони

1.417 млн.

Интернет потребители

268 000

Интернет код

.mk