Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Гърция

 

Държава

Гърция

Столица

Атина

Пълно име

Гръцка Република

Име на местния език

Elliniki Dhimokratia

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 25 Март (1821)

Държавно устройство

Парламентарна република


ГЕОГРАФИЯ

Площ (кв. км.)

131 940

Сухоземна граница (км.)

1 228

Брегова ивица (км.)

13 676

Съседни държави

Албания 282 км., България 494 км., Турция 206 км., Македония 246 км.

Климат

умерен; мек, влажна зима; горещо и сухо лято

Релеф

предимно планини, понякога достигащи до самото море

Най-висока точка (м.)

вр. Олимп 2917 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

10 722 816

0-14 години (в % от населението)

14,3%

15-64 години (в % от населението)

66,6%

64 + години (в % от населението)

19.1%

Средна възраст на населението (в години)

41,5

Раждаемост (на хиляда души)

9,54

Смъртност (на хиляда души)

10,42

Годишен прираст на Населението (в %)

0.146% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

5,25

Средна продължитeлност на живота (в години)

79,52

Етнически състав

Гърци 93%, други (чуждестранни граждани) 7% (2001)

Религия

Източноправославни 98%, Мосюлмани 1.3%, други 0.7%

Говорими езици

гръцки (официален) 99%, други (в т.ч. анфлийски и френски) 1%

Заразени със СПИН в % от населението

0,2

Грамотност на населението (в %)

96%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

327 600 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

30 600

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

2.9% (2007 прогн.)

Безработица

8.3% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

4.92 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

промишленост 20%; селско стопанство 12%; услуги 68% (2004 прогн.)

Основни промишлени отрасли

туризъм; хранително вкусова промишленост и тютюневи изделия, текстилна промишленост; химическа промишленост, металообработване, минно дело, петрол

Износ (в USD)

23 910 000 000

Износ по вид стоки

храни и напитки, промишлени стоки, петролни продукти, изделия на химическата промишленост,текстилни изделия

Износ по държави

Германия 11.4%, Италия 10.7%, Кипър 6.5%, България 6.4%, Великобритания 5.4%, Румъния 4.5%, Франция 4.2%, САЩ 4.1% (2007)

Внос (в USD)

80 790 000 000

Внос по вид стоки

машини, транспортно оборудване, горива, изделия на химическата промишленост

Внос по държави

Германия 12.9%, Италия 11.7%, Русия 5.6%, Франция 5.6%, Китай 5%, Холандия 5% (2007)

Валута

Евро (EUR)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

117 533

в т.ч. с твърда настилка

107 895

от тях Високоскоростни (магистрали)

880

ЖП линии (км.)

2 571

Водни пътища (км.)

7 (Коринтския канал)

Летища

81

Телефонни постове

6 227 000

Мобилни телефони

11 997 000

Интернет потребители

2 540 000

Интернет код

.gr