Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Чешка Република

Държава

Чешка Република

Столица

Прага

Пълно име

Чешка Република

Име на местния език

Ceska Republika

 

Национален празник

Ден на основаване на Чехия, 28 Октомври (1918)

Държавно устройство

Парламентарна демокрация

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

78 866

Сухоземна граница (км.)

1 881

Брегова ивица (км.)

0

Съседни държави

Австрия 362 км., Германия 646 км., Полша 658 км., Словакия 215 км.

Климат

умерен; прохладно лято; студена и влажна зима

Релеф

Бохемия на запад се характеризира с равнини, хълмове и плата, заобиколени от ниски планини; Моравия на изток - хълмист и планински релеф

Най-висока точка (м.)

Снежка 1602 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

10 220 911

0-14 години (в % от населението)

13.8%

15-64 години (в % от населението)

71,2%

64 + години (в % от населението)

15.1%

Средна възраст на населението (в години)

39,8

Раждаемост (на хиляда души)

8,89

Смъртност (на хиляда души)

10,69

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.082% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

3,83

Средна продължитeлност на живота (в години)

76.62

Етнически състав

Чехи 90.4%, Моравци 3.7%, Словаци 1.9%, други 4% (2001)

Религия

Римокатолици 26.8%, Протестанти 2.1%, други 3.3%, неопределени 8.8% (2001)

Говорими езици

Чешки 94.9%, Сложашки 2%, други 2.3% (2001)

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

99%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

251 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

24 500

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

2.9% (2007 прогн.)

Безработица

6.6% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

5.36 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 4.1%; промишленост 37.6%; услуги 58.3% (2003)

Основни промишлени отрасли

металургия, машиностроене и приборостроене, автомобили, стъгло, военно производство

Износ (в USD)

122 300 000 000

Износ по вид стоки

машини и транспортно оборудване 52%, суровини и горива 9%, изделия на химическата промишленост 5% (2007)

Износ по държави

Германия 30.9%, Словакия 8.9%, Полша 6%, Франция 5.4%, Великобритания 5%, Италия 4.9%, Австрия 4.6% (2007)

Внос (в USD)

116 600 000 000

Внос по вид стоки

машини и транспортно оборудване 46%, суровини и горива 15%, изделия на химическата промишленост 10% (2003)

Внос по държави

Германия 31.9%, Холандия 6.8%, Словакия 6.4%, Полша 6.3%, Китай 5.1%, Австрия 5%, Русия 4.4%, Италия 4.4%, Франция 4.1% (2007)

Валута

Чешка Крона (CZK)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

128 512

в т.ч. с твърда настилка

128 512

от тях Високоскоростни (магистрали)

657

ЖП линии (км.)

9 597

Водни пътища (км.)

664

Летища

122

Телефонни постове

2 888 000

Мобилни телефони

10 075 000

Интернет потребители

4 400 000

Интернет код

.cz