Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Бразилия

Държава

Бразилия

Столица

Бразилия

Пълно име

Федерална Република Бразилия

Име на местния език

Republica Federativa do Brasil

Национален празник

Ден на Независимостта, 7 Септември (1822)

Държавно устройство

Федерална република

ГЕОГРАФИЯ

Площ (кв. км.)

8 511 965

Сухоземна граница (км.)

14 691

Брегова ивица (км.)

7 491

Съседни държави

Аржентина 1,224 км., Боливия 3,400 км., Колумбия 1,643 км., Френска Гиана 673 км., Гиана 1,119 км., Парагвай 1,290 км., Перу 1,560 км., Суринам 597 км., Уругвай 985 км., Венецуела 2,200 км.

Климат

главно тропически; умерен на юг

Релеф

предимно низини на север; малко равнини, хълмове, планини и тясна крайбрежна низина

Най-висока точка (м.)

вр. Неблина 3014 м.

НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

196 342 592

0-14 години (в % от населението)

27%

15-64 години (в % от населението)

66.80%

64 + години (в % от населението)

6,3%

Средна възраст на населението (в години)

28,3

Раждаемост (на хиляда души)

18.72

Смъртност (на хиляда души)

6,35

Годишен прираст на Населението (в %)

1.228% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

23.33

Средна продължитeлност на живота (в години)

71,71

Етнически състав

бели (вкл. Португалци, Германци, Италианци, Испанци, Поляци) 53.7%,  смесени бели и негри 38%, негри 6%, други (вкл. Японци, Араби, Индианци) 1%

Религия

Римокатолици 73.6%, Протестанти 15.4%

Говорими езици

Португалски /Бразилски/

Заразени със СПИН в % от населението

0,7

Грамотност на населението (в %)

88.60%

ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

1 849 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

9 500

Население под социалния минимум (в % от населението)

31% (2005)

Инфлация

3.6% (2007 прогн.)

Безработица

9.3% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

99.23 милиона (2007 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

услуги 66%; селско стопанство 20%; промишленост 14%

Основни промишлени отрасли

химическа промишленост, цимент, дърводобив, добив на желязна руда, стоманодобив, производство на самолети и автомобили, друго машиностроене и приборостроене

Износ (в USD)

160 600 000 000

Износ по вид стоки

транспортно оборудване, желязна руда, соя, обувки, кафе, автомобили

Износ по държави

САЩ 14.1%, Китай 9.5%, Аржентина 8.3%, Германия 4.4%, Холандия 4.3% (2007)

Внос (в USD)

120 600 000 000

Внос по вид стоки

машини, илектрическо и транспортно оборудване, изделия на химическата промишленост, петрол

Внос по държави

САЩ 19.9%, Китай 9.2%,  Аржентина 8.1%, Германия 7.6% (2007)

Валута

Реал (BRL)

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

1 751 868

в т.ч. с твърда настилка

96 353

от тях Високоскоростни (магистрали)

няма данни

ЖП линии (км.)

29 295

Водни пътища (км.)

50 000

Летища

4 263

Телефонни постове

39 400 000

Мобилни телефони

120 980 000

Интернет потребители

50 000 000

Интернет код

.br