Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

ОАЕ

Държава

Обединени Арабски Емирства

Столица

Абу Даби

Пълно име

0

Име на местния език

Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 2 Декември (1971)

Държавно устройство

Федерация със специални правомощия, делегирани на федералното правитеслтво на ОАЕ и други правомощия, запазени за някои от емирствата

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

82 880

Сухоземна граница (км.)

867

Брегова ивица (км.)

1 318

Съседни държави

Оман 410 км., Саудитска Арабия 457 км.

Климат

пустинен

Релеф

плосък релеф в по-голямата си част; планини на изток

Най-висока точка (м.)

Жабал Йибир 1527 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

4 621 399

0-14 години (в % от населението)

20.5%

15-64 години (в % от населението)

78.6%

64 + години (в % от населението)

0.9%

Средна възраст на населението (в години)

30.1

Раждаемост (на хиляда души)

16.06

Смъртност (на хиляда души)

2.13

Годишен прираст на Населението (в %)

3.833% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

13.11

Средна продължитeлност на живота (в години)

75.89

Етнически състав

жители на Емирствата 19%, други Араби и Иранци 23%, Южноазиатци 50%, други (вкл. Европейци и Езточноазиатциs) 8% (1982)

Религия

Мосюлмани 96% (Шиити 16%), Християни, Хинду, и други 4%

Говорими езици

Арабски (официален), Персийски, Английски, Хинди, Урду

Заразени със СПИН в % от населението

0,18

Грамотност на населението (в %)

77,90%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

167 300 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

37 300

Население под социалния минимум (в % от населението)

19.5% (2003)

Инфлация

11% (2007 прогн.)

Безработица

2.4% (2001)

Трудоспособно население

3.065 милиона

Трудова заетост по отрасли

услуги 78%; промишленост 15%; селско стопанство 7% (2000 прогн.)

Основни промишлени отрасли

петрол, риболов, нефтохимическа промишленост, производство на строителни материали, лодкостроене, занаяти, добив на перли

Износ (в USD)

156 600 000 000

Износ по вид стоки

суров петрол 45%, природен газ, реекспорт, сушена риба, фурми

Износ по държави

Япония 23.4%, Южна Корея 10.3%, Тайланд 5%, Индия 4.8% (2006)

Внос (в USD)

101 600 000 000

Внос по вид стоки

машини и транспортно оборудване, изделия на химическата промишленост, храни

Внос по държави

Япония 6.2%, Китай 13.1%, САЩ 8.9%, Германия 6.1%, Индия 10.2%, Италия 4.7% (2006)

Валута

Дирхам (AED)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

1 088

в т.ч. с твърда настилка

1 088

от тях Високоскоростни (магистрали)

253

ЖП линии (км.)

-

Водни пътища (км.)

0

Летища

39

Телефонни постове

1 310 000

Мобилни телефони

7 595 000

Интернет потребители

1 709 000

Интернет код

.ae