Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Мексико

Държава

Мексико

Столица

Мексико

Пълно име

Съединени Мексикански Щати

Име на местния език

Estados Unidos Mexicanos

 

Национален празник

Ден на Независимостта, 16 Септември (1810)

Държавно устройство

Федерална република

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

1 972 550

Сухоземна граница (км.)

4 353

Брегова ивица (км.)

9 330

Съседни държави

Белиз 250 км., Гватемала 962 км., САЩ 3,141 км.

Климат

варира от тропически до пустинен

Релеф

високи, стръмни планини; ниски крайбрежни равнини; високи плата; пустиня

Най-висока точка (м.)

Вулкан Пико де Орисаба 5700 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

109 955 400

0-14 години (в % от населението)

29,6%

15-64 години (в % от населението)

64,3%

64 + години (в % от населението)

6,1%

Средна възраст на населението (в години)

26

Раждаемост (на хиляда души)

20,04

Смъртност (на хиляда души)

4,78

Годишен прираст на Населението (в %)

1.142% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

19.01

Средна продължитeлност на живота (в години)

75,84

Етнически състав

метиси (Индианци-Испанци) 60%, Индианци or преобладаващо Индианци 30%, бели  9%, други 1%

Религия

Римокатолици 76.5%, Протестанти 6.3%, други 0.3%

Говорими езици

Испански, различни Майски диалекти, Нахуатл, и други регионални езици

Заразени със СПИН в % от населението

0,3

Грамотност на населението (в %)

91%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

1 346 000 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

12 800

Население под социалния минимум (в % от населението)

13.8% (2006 прогн.)

Инфлация

4% (2007 прогн.)

Безработица

3.7% плюс около 25% непълна заетост (2007)

Трудоспособно население

44.71 милиона (2007)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 18%; промишленост 24%; услуги 58% (2003)

Основни промишлени отрасли

хранително вкусова промишленост, тютюневи изделия, химическа промишленост, желязо и стомана, петрол, минно дело, текстилна и шивашка промишленост, автомобили, потребителски стоки, туризъм

Износ (в USD)

271 900 000 000

Износ по вид стоки

промишлени стоки, петрол и петролни продукти, сребро, плодове, зеленчуци, кафе, памук

Износ по държави

САЩ 76.5%, Канада 6%, Германия 1.7% (2006)

Внос (в USD)

283 000 000 000

Внос по вид стоки

металорежещи машини, стоманени изделия, селскостопански, електрическо оборудване, части за коли за сглобяване, самолети и части за тях

Внос по държави

САЩ 55.5%, Китай 5.4%, Южна Корея 5.4%, Япония 4.1% (2006)

Валута

Мексиканско Песо (MXN)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

356 945

в т.ч. с твърда настилка

123 503

от тях Високоскоростни (магистрали)

6 114

ЖП линии (км.)

17 665

Водни пътища (км.)

2 900

Летища

1834

Телефонни постове

19 861 000

Мобилни телефони

68 254 000

Интернет потребители

22 000 000

Интернет код

.mx