Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

Аруба

Държава

Аруба

Столица

Оранестад

Пълно име

Аруба

Име на местния език

Aruba

Национален празник

Ден на Знамето, 18 Март (1976)

Държавно устройство

Парламентарна демокрация

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

193

Сухоземна граница (км.)

0

Брегова ивица (км.)

685

Съседни държави

-

Климат

тропически морски; малка сезонна температурна амплитуда

Релеф

плосък релеф с някоколко хълма

Най-висока точка (м.)

вр. Джаманота 188 м.


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

101 541

0-14 години (в % от населението)

19.4%

15-64 години (в % от населението)

70,3%

64 + години (в % от населението)

10,4%

Средна възраст на населението (в години)

37,6

Раждаемост (на хиляда души)

12.81

Смъртност (на хиляда души)

7.65

Годишен прираст на Населението (в %)

1.501% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

14.26

Средна продължитeлност на живота (в години)

75.06

Етнически състав

смесени бели /Карибски Индианци 80%, други 20%

Религия

Римокатолици 80.8%, Протестанти 9%, други (Хинду, Мосюлмани, Конфуцианска вяра, Евреи) 5.6%, без или неопределени 4.6%

Говорими езици

Холандски (официален) 5.7%, Папиаменти (Испански, Португалски, Холандски, Английски диалект) 66.3%, Английски (широко разпространен) 7.7%, Испански 12.6%, други 2.2% 

Заразени със СПИН в % от населението

няма данни

Грамотност на населението (в %)

97.3%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

2 258 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

21 800

Население под социалния минимум (в % от населението)

няма данни

Инфлация

3.4% (2005)

Безработица

6.9% (2005 прогн.)

Трудоспособно население

41 500 (2004 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

няма данни

Основни промишлени отрасли

туризъм, услуги по претоварване на товари, рафиниране на петрол

Износ (в USD)

124 000 000

Износ по вид стоки

живи животни и животински продукти, произведения на изкуството, машини и съоръжения, транспортно оборудване

Износ по държави

Панама 29.7%, Колумбия 17%, Холандски Антили 13.2%, САЩ 11.3%, Венецуела 10.9%, Холандия 9.2%(2007)

Внос (в USD)

1 054 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения, суров петрол за рафиниране и реекспорт, изделия на химическата промишленост, храни

Внос по държави

САЩ 54.6%, Холандия 12%, Великобритания 4.7% (2007)

Валута

Аруба гулден (AWG)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

няма данни

в т.ч. с твърда настилка

няма данни

от тях Високоскоростни (магистрали)

няма данни

ЖП линии (км.)

-

Водни пътища (км.)

0

Летища

1

Телефонни постове

38 700

Мобилни телефони

105 700

Интернет потребители

24 000

Интернет код

.aw