Обслужване на клиенти и резервации – (02) 421 9993. 0888 808 937 | sofia@vakanzia.bg | skype: My status

Bookmark and Share

Научете за държавите по света

България

Държава

България

Столица

София

Пълно име

Република България

Име на местния език

България

 

Национален празник

Ден на Освобождението, 3 Март (1878)

Държавно устройство

Парламентарна демокрация

ГЕОГРАФИЯ
Площ (кв. км.)

110 910

Сухоземна граница (км.)

1 808

Брегова ивица (км.)

354

Съседни държави

Гърция 494 км., Македония 148 км., Румъния 608 км., Сърбия и Черна Гора 318 км., Турция 240 км.

Климат

умерен; студена зима с валежи; горещо и сухо лято

Релеф

предимно планини пресечени от котловини в централната част и на югозапад; относително равнинен релеф на север и югоизток

Най-висока точка (м.)

вр. Мусала 2925 м


НАСЕЛЕНИЕ

Брой на населението

7 262 675

0-14 години (в % от населението)

13,8%

15-64 години (в % от населението)

68,6%

64 + години (в % от населението)

17,6%

Средна възраст на населението (в години)

41.1

Раждаемост (на хиляда души)

9,58

Смъртност (на хиляда души)

14,3

Годишен прираст на Населението (в %)

-0.813% (2008 прогн.)

Детска смъртност (на хиляда новородени)

18.51

Средна продължитeлност на живота (в години)

72,83

Етнически състав

Българи 83.9%, Турци 9.4%, Роми 4.7%, други 2% (вкл. Арменци, Татари, Черкези) (2001)

Религия

Източноправославни 82.6%, Мосюлмани 12.2%, Римокатолици 1.7%, Евреи 0.1%, Протестанти, други 3.4% (1998)

Говорими езици

български 84.5%, турски 9.6%, цигански 4.1%

Заразени със СПИН в % от населението

0,1

Грамотност на населението (в %)

98,2%


ИКОНОМИКА

Брутен Вътрешен Продукт (в USD)

86 710 000 000

БВП (на човек от населението в USD)

11 800

Население под социалния минимум (в % от населението)

14.1% (2003 прогн.)

Инфлация

9.8% (2007 прогн.)

Безработица

7.7% (2007 прогн.)

Трудоспособно население

2 593 милиона (2003 прогн.)

Трудова заетост по отрасли

селско стопанство 8.5%; промишленост 33.6%; услуги 57.9% (2-ра половина на 2006 прогн.)

Основни промишлени отрасли

производство на електричество, газ, вода, хранително вкусова промишленост, тютюн и тютюневи изделия; машиностроене и приборостроене, металургия, химическа промишленост, рафиниране на петрол

Износ (в USD)

18 440 000 000

Износ по вид стоки

дрехи, обувки, желязо и стомана, машини и съоръжения, горива

Износ по държави

Турция 11.5%, Германия 10.3%, Италия 10.2%, Гърция 9.1%, Белгия 6.2%, Румъния 4.9% (2007)

Внос (в USD)

28 670 000 000

Внос по вид стоки

машини и съоръжения; метали и руди; изделия на химическата промишленост и пластмаси; минерали и суровини; храни, текстилни изделия

Внос по държави

Русия 12.3%, Германия 12.3%, Италия 8.7%, Украйна 7.2%, Турция 6.9%, Гърция 6.2%, Румъния 4.5%, Австрия4.3% (2007)

Валута

Лев (BGN)


ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Шосета

40 231

в т.ч. с твърда настилка

39 578

от тях Високоскоростни (магистрали)

331

ЖП линии (км.)

4 294

Водни пътища (км.)

470

Летища

214

Телефонни постове

2 300 000

Мобилни телефони

9 897 000

Интернет потребители

1 899 000

Интернет код

.bg